Vejledning

(Klik på logoet for at lytte til afsnittet)

HVAD

Den åndelige disciplin vi skal tale om i dag er vejledning. Vejledning er den tredje af de fire fælles kristne discipliner. Bekendelse, tilbedelse, vejledning, fejring.

Vejledning er at have et dagligt venskab med Gud, som leder en til et vejledt liv.

Når det opregnes under de fælles discipliner, så er det fordi det er et naturligt fælleskabs aspekt af Guds vejledning. Det er i det kristne fælleskab vi ofte modtager og afprøver vejledningen.

HVORFOR

Vi kan se det i de bibelske historier. 

Gud ledte Israels folk i ørkenen med en skystøtte om dagen og en ildstøtte om natten. Han viste dem vejen som et folk.

Jesus viste vejen ved at samle en gruppe disciple omkring sig.

Senere blev det den tidlige kirke som sammen fandt Guds vej i det nye landskab for kristendommen. Det kan man særligt læse om i Apostlenes gerninger, hvor de personlige og fælles indsigter og vejledninger spiller klart sammen. 

Og tydeligst måske i apostelmøderne hvor Paulus, Peter og de andre samledes for at afgøre hvad der var Guds vilje i forskellige afgørende spørgsmål. (Apg 13 og 15)

Når Paulus underviser om menigheden, så understreger han igen og igen, hvordan vi har brug for hinanden. Der er ikke nogen der har alle gaverne, men alle har noget at bidrage med. Så vi sammen kan se højden og bredden og dybden af Guds kærlighed.

Målet med vejledning er ikke bare at få det konkrete på plads i den ene eller den anden situation. Målet er at vi formes efter Jesu billede (Rom 8,29). Ofte vejleder Gud os i vores konkrete liv, vores relationer, vores livssituation, vores arbejde. Fordi det er midt i vores helt almindelige liv, at vi formes til at ligne ham mere.

Og så et ord om at prøve tingene. Gud taler ikke imod sig selv. Han taler altid i overensstemmelse med skriftens vejledning. Gud er konsistent. 

Derfor skriver Johannes i sit første brev:” Mine kære, tro ikke enhver ånd, men prøv, om ånderne er af Gud”. Det samme kan Paulus skrive: “Prøv alt, hold fast ved det gode.”

HVORDAN

Og så nogle bud på hvordan, man kan begynde at handle på det her. 

1) Få flere vise vejledere til at bede for din situation, og få dem til at fortælle tilbage til dig, hvad de oplever Gud siger. Det var sådan Frans af Assisi, fik sit kald til at gå ud og prædike.

2) En anden mulighed, som jeg ikke ved om der er tradition for nogle steder i Danmark, er det man kalder: Et møde for klarhed. Der samler man en gruppe af vise kristne til, at tale tydeligt omkring den situation man søger vejledning for efter bøn og lovsang.

3) En tredje mulighed er at dele din vision med nogen.
Undersøg fx et kald i din kirke ved at dele en vision. Du kan mødes med dem som er interesset for at bede over visionen. Og se om det var falsk entusiasme, eller om det var et kald fra Gud.

4) En fjerde ting du kan forsøge – er at bruge dit fællesskab til at dele bøn om svære spørgsmål: en potentiel kæreste, en mulig business åbning, spøgsmål om børn. Bed for det sammen, og søg Guds vejledning i det.

5) En femte mulighed er en Åndelige vejleder. Du kan finde en vejleder, en som vejleder ud af sit eget liv med Gud. En som måske ikke har formel autoritet men åndelige autoritet. En som du vælger at lytte til. En som er karismatisk i den forstand at han eller hun er fyldt med ånden. En åndelig vejleder skulle gerne selv være på vej og ved at lære af Jesus – derfor skal relationen imellem vejleder og den der søger vejledning gerne være venskabelig og som nogle der står lige over for Gud.

6) Det sjette handler om at få øje på muligheden for vejledning forskellige steder i det kristne fællesskab. Du kan se en mindre grupper som cellegrupper, bibelstudiegrupper, livsgrupper som steder hvor der kan ske åndelig vejledning. På samme måde kan det at lytte til en prædiken være en åndelig vejledning eller det at læse sin Bibel.

Og lad mig slutte af med en keltisk velsignelse:
Må vejen komme dig imøde
må vinden altid være i din ryg
må solen skinne varmt på dit ansigt
og må regnen falde blødt på din marker
Indtil vi mødes igen
må Gud holde dig
i hans hule hånd. (celtic daily prayer, book one, p200)

Ressourcer:
BOG: Foster, Richard: Celebration of discipline
BOG: Dyhr & Munch: Jagten på Guds nærvær

Offentliggjort af Lars Meilandt Hansen

Kristen, Gift, Præst.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: