Tjeneste

(Klik på logoet for at lytte til afsnittet)

HVAD
Den åndelige disciplin vi skal tale om i dag er tjeneste. Tjeneste er den fjerde af de fire ydre kristne discipliner. Enkelthed, stilhed, underlæggelse, tjeneste.
Tjeneste er små døde i selvopofrelse, som leder til dyden ydmyghed.

HVORFOR
Mange dyder får vi indirekte. Altså vi bliver ikke ydmyge af at prøve på at være ydmyge. Men ved at øve os i tjeneste, så bliver vi ydmyge.
Vi ser ydmygheden hos Jesus i den måde han tjente andre. Han tjente dem der var omkring ham. De rige og de fattige. De udstødte og indercirkelen. Dem som troede de var noget, og dem som ikke troede de var noget.
Jesus tjente dem alle sammen.
Selv disciplene som han var læremester for, tjente han. Han satte det på spidsen til den sidste nadver. Da han bandt kjortlen op omkring sig selv og tog et vaskefad frem, og gjorde det den laveste slave ellers gjorde, nemlig at vaske støvet af deres fødder.
Da han havde gjort det sagde han til dem:
“Når nu jeg, jeres herre og mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også at vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre ligesom jeg har gjort mod jer.”

Det er muligt at mestre mekanismerne i en åndelige disciplin som tjeneste, uden at det faktisk bliver til tjeneste. Tjeneste som disciplin er ikke bare en lang liste over ting vi gør, men det er måde at leve på, en måde at lade sin ånd forme på.
For at tjeneste ikke bare skal blive som en “øjen tjener” som Paulus skriver i Kolosenserbrevet, men skal blive tjeneste for Herren. Så er det en god ide at lade noget af vores tjeneste forgå i det skjulte.
Skjulthed er en god hjælp imod at tjensten bliver en vej til selvretfærdighed. Selvom vi selv i det skjulte, kan vi blive selvretfærdige over for Gud i tjeneste.

Det handler altså om at lade sin ånd forme i tjenesten. Det er derfor vi beskriver det som en lille død. For det handler om dagligt at tage sit kors op og følge efter.

HVORDAN
Så hvordan skal vi begynde at øve os i denne disciplin?

Tjenesten i de små ting
Hvis der er opgaver, vi syntes er for små til os, for ubetydelige eller for uværdige, må det få os til at overveje, om vi tænker for højt om os selv eller vores karriere. Der er myriader af muligheder for at tjene folk i de små ting hver eneste dag. At tilbyde et lift, at handle ind, at gøre rent et sted, at rykke en aftale, at tage regningen, at bruge børsten.

Tjenesten at beskytte andres omdømme
Paulus skriver til Titus at de ikke skal “forhåne nogle” (Tit 3,2). Altså de skal ikke tale ondt om nogle.
Med vores ord kan vi gøre meget godt og meget ondt. Vi kan tjene andre eller sætte hele verden i brand. Den mindste ild kan sætte den største skov i brand, som Jakob siger om tungen.
Det er i tjeneste for hinanden, at vi ikke taler ondt om nogle som ikke er til stede. Det er fuldstændig i overensstemmelse med Jesu undervisning i Matt 18, hvor han opmuntre til at vi taler med dem, som vi har et udestående med, i stedet for at tale om dem. Et fællesskab hvor det er normen er langt sundere end et, hvor alle taler om alle, men ingen taler med nogen.
Der er en tjeneste i at beskytte andres omdømme og bruge vores ord til opbygning og forsoning.

Tjenesten at lade sig tjene
Peter ville i første omgang ikke lade Jesus vaske sine fødder. Ikke fordi han var særligt ydmyg, men fordi han var stolt. Der er altså en sund tjeneste i at lade sig tjene.

Tjensten almindelig høflighed
At svare i tide på en indbydelse. At sige tak og velbekomme. Det er ikke meningsløse ting, men små måder at tjene andre på.

Tjenesten gæstfrihed
Peter skriver i sit første brev “Vær gæstfrie imod hinanden uden tværhed.”
Der er en tjeneste i at åbne sit hjem, og måske noget af sit rod op for andre. Nogen gange gør vi gæstfriheden meget kompliceret ved, at syntes vi er forpligtede til at bage en kage og byde på kaffe og det ene og det andet. Det vigtige i den her tjeneste er at se det andet menneske og byde den anden velkommen. Hvem skal du inviterer inden for?

Tjenesten at lytte
Det kræver ingen særlig uddanelse at lytte, bare tålmodighed og omsorg. Og den som disciplinerer sig i at lytte til sit medmenneske, vil snart opdage at den disciplin gør det lettere at lytte til Gud. Den som stille lader den anden tale, og ikke lader ens egne gode råd komme i vejen – han vil måske endda finde at Gud taler til ham igennem den anden.

Tjenesten at bære hinadens byrder
Tæt på tjenesten med at lytte er tjensten at bære hinandens byrder. (Gal 6,2) At græde med de grædende, at give plads til det svære i den andens liv. Vi bærer den andens byrde ved at lytte til det som tynger og undgå fristelsen til at løse det og fristelsen til at give gode råd. Del en tåre med en ven.

Tjenesten at dele livets ord med andre
Der er ord som giver liv. Særligt de Guds-ord som vi har modtaget og derfor kan give videre til andre. Der er en tjeneste i at lede folk til livets ord, til Jesus selv. Nogle har en særlig tjeneste her.
Der er mange andre måder at tjene på, det her er som sagt ikke en liste vi skal udfylde, men en måde at forme sit liv på.

Tjeneste er ikke at sige ja til alle krav, der stilles til os. Tjeneste må være at gøre Guds vilje. Afgøre hvem vi skal tjene og hvordan, at gøre det i lydighed imod Gud.
Gå i fred og tjen Herren med glæde.

Ressourcer:
BOG: Foster, Richard: Celebration of discipline
BOG: Dyhr & Munch: Jagten på Guds nærvær
Organisationer: viva.dk bbs.dk åbendøre.dk

Offentliggjort af Lars Meilandt Hansen

Kristen, Gift, Præst.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s

%d bloggers like this: